หน้าแรกเลขเด็ด หวยดังวิธีบูชา ดาว หรือเทวดาประจำวัน เทวดาประจำตัว

วิธีบูชา ดาว หรือเทวดาประจำวัน เทวดาประจำตัว

วิธีบูชา ดาว หรือเทวดาประจำวัน เทวดาประจำตัว

โบราณอาจารย์ วิธีบูชา ดาว หรือเทวดาประจำวัน เทวดาประจำตัว หรือคนโบราณนั้นจะมีคาถาอยู่บทหนึ่ง เรียกว่าคาถาบูชาดวงหรือคาถาดวงพิชัยสงคราม ซึ่งเป็นการกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและดาวนพเคราะห์ต่างๆ ด้วยอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ จะช่วยทำให้ความทุกข์ความเศร้าโศกความเดือดร้อนความเศร้าหมองและเสนียดจัญไรให้หมดสิ้นไป ดังนั้น ถ้าเราหมั่นสวดคาถานี้ก็จะช่วยเปลี่ยนสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีหรือทำให้เกิดความโชคดี

ก่อนสวดคาถาบูชาดวง วิธีบูชา ให้ตั้งนะโม 3 จบ

กราบพระไหว้พระ สมาทานศีล สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วภาวนาคาถาบูชาดวง 3 จบ 7 จบหรือ 9 จบ ก็จะทำให้คุณโชคดีไปตลอด เมื่อสวดเสร็จให้สวดคาถาปัตติทานะคาถา
(นำ) หันทะ มะยัง ปัตติทานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ
(รับ) ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง
ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันเต ปูชิตา
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล
เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา
คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา
สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต
ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา
นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง ฯ
ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา
สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ
อัมเห รักขะตุ สัมธัมโม สัพเพปิ ธัมมะจาริโน
วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต ฯ
ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน พุทธะสาสะเน
สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
วุฑฒิภาวายะ สัตตานัง สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
มาตา ปิตา จะ อัต๎ระชัง นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา ฯ

คาถาบูชาดวงชะตา แก้ดวงตก พลิกดวงจากร้ายกลายเป็นดี

..ตั้งนะโม 3 จบ..
นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ
ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง
โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ สัพพะ ทุกขัง วินาสสันติ
สัพพะ โรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ
สัพพะทา สัพพะเทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา
เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเมฯ
เป็นคนดีมีศีลมีธรรมเลี้ยงดูบิดามารดาให้มีความสุข หมั่นสวดคาถานี้ แล้วคุณจะเป็นที่รักของเทวดาและเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย จะคิดหวังสิ่งใดก็จะล้วนแล้วแต่สำเร็จได้โดยง่าย
ซื้อหวยออนไลน์  แอดไลน์ ซื้อหวย @lotto24hr  จ่ายสูง จ่ายจริง ไม่มีอั้น 3 ตัว บาทละ 901 สองตัว บาทละ 95 ติดตาม เลขเด็ดทุกงวดได้ที่ https://lotto24hrs.com/
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments