หน้าแรกเลขเด็ด หวยดังดวง รายสัปดาห์ (วันที่ 18-24 กันยายน 2566)

ดวง รายสัปดาห์ (วันที่ 18-24 กันยายน 2566)

ดวง ในความหมายทางภาษาไทยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง “สิ่งที่ส่องสว่าง สว่างไสว ส่องแสง” เช่น เส้นดวงอาจหมายถึงเส้นที่ส่องสว่าง หรือดวงจันทร์หมายถึงวัตถุที่ส่องแสงจากดวงอาทิตย์

อย่างไรก็ตาม คำว่า “ดวง” ยังมีความหมายเพิ่มเติม ตามบรรพชาอรรถกระทรวงศาสตร์ คำว่า “ดวง” มีหมายถึง “บรรพชาองค์หรือพระที่เป็นเครื่องแสดงถึงสถานะ ฐานะ หรือตำแหน่ง” เช่น ดวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดวงบรมราชาศักดิ์ ดวงสมเด็จพระศรีนครินทร์ และอื่น ๆ

นอกจากนี้ คำว่า “ดวง” ยังมีความหมายในเชิงศาสนา โดยเฉพาะในศาสนาพุทธ ซึ่ง “ดวง” หมายถึง “การส่งออกพลังชีวิตจากศตวรรษของมนุษย์ กลายเป็นแสงสว่างที่จะช่วยให้ยุติธรรมและความสุขเกิดขึ้น” เช่น การทำบุญเพื่อให้มีดวงแสงสว่างสมเด็จพระพุทธเจ้า

ดวงเป็นคำที่สำคัญและหลากหลายความหมายในภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในภาษาทั่วไป หรือในบรรพชาอรรถกระทรวงศาสตร์ และศาสนาพุทธ ความหมายของคำว่า “ดวง” มีความสำคัญต่อประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างมาก และเป็นสิ่งที่ควรได้รับความสนใจและเคารพอย่างสูงในการใช้งานทั้งในทางพุทธศาสนาและการใช้ภาษาทั่วไป

ดวง กับความเชื่อของคนไทย

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความหลากหลายมาก ภายใต้วัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตอย่างยาวนาน ดวงและความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการพึ่งพากันอย่างมากทั้งในเรื่องการทำนายเบื้องต้น การเลือกวันที่ดี หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

คำว่า “ดวง” เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย อาจหมายถึงดวงดาว ดวงจันทร์ หรือแม้กระทั่งการทำนายดวงจันทร์ แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อพูดถึงคำว่า “ดวง” ในที่นี้จะหมายถึงการทำนายดวงตามวันเกิดของบุคคล โดยใช้ตำนานและความเชื่อที่รับรู้จากพระอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาว และดวงดาวอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทย

นอกจากการทำนายดวงตามวันเกิด การแปลงนิสัย การสร้างความสัมพันธ์ และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ก็มักมีการใช้ดวงเป็นเครื่องมือในการประเมินอย่างแม่นยำ ว่าต้องการทำอะไรหรือไม่ หรือว่าควรทำอย่างไรให้เป็นไปตามความต้องการและความเชื่อของคนไทย

นอกจากนี้ ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับดวงยังมีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมและวัฒนธรรมของคนไทย ตั้งแต่การสอบสวนความเป็นจริงของคำทำนายดวง การใช้ดวงในการประดิษฐ์ชื่อ การเลือกวันที่ที่เหมาะสมสำหรับพิธีกรรมต่าง ๆ และการใช้ดวงในการจัดการกิจกรรมสำคัญ เช่น งานแต่งงาน งานประเพณี หรือตั้งแต่การเปิดทำการของธุรกิจใหม่ ดวงจึงเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความสำคัญและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการแก้ปัญหาต่าง ๆ

ดังนั้น ดวงและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจหลาย ๆ ด้าน ความเชื่อในดวงจึงเป็นสิ่งที่คนไทยเอาใจใส่และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้ต่อไป

ข้อมูลและรูปภาพจากเฟสบุคเพจ : แม่หมอขอบอก

โชคชะตา คนเกิดวันจันทร์

ระวังผิดใจกับคนรอบข้าง นั้นสื่อถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคนที่เกิดในวันจันทร์มีการพิจารณาและตีความความรู้สึกของผู้อื่นที่อยู่ใกล้ตัวอย่างอย่างไม่ถูกต้อง อาจจะเป็นเพราะความอ่อนไหวในการรับฟังความคิดเห็น หรือความมัวแต่ใช้อารมณ์ที่ส่งผลให้มีการตอบสนองอย่างไม่เหมาะสมต่อสิ่งที่ผู้อื่นพูดหรือทำ ดังนั้น ควรระวังเรื่องคำพูด คิดให้ดีก่อนที่จะถ่ายทอดความรู้สึกหรือตัดสินใจออกไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ง่าย

คนที่เกิดในวันจันทร์ คนโสดมีโอกาสพบคนที่ใช่สำหรับตนเอง ทั้งในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ที่ คนโสด อาจจะมีโอกาสพบคู่ครองที่เข้ากันได้

คนมีคู่วางแผนสร้างอนาคตร่วมกันสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ จงเชื่อมั่นในการพบเจอคู่ครองที่สัมพันธ์ที่ดีและมีความสมดุลอยู่แล้ว และมีเกณฑ์ในการสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน

เกล็ดความรู้ : เชื่อกันว่า คนเกิดวันพระจันทร์ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ 2 และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากนางฟ้า 15 องค์ จึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น 15 สำหรับพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็คือปางห้ามสมุทร

โชคชะตา คนเกิดวันอังคาร

ถูกคนรอบข้างหักหลัง เชื่อว่าคนเกิดวันอังคารจะเป็นคนที่โชคดีและมีพลังเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อในดวงคนเกิดก็ต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์และบุคคล โดยรวมแล้ว คนที่เกิดวันอังคารจะถูกคนรอบข้างหักหลัง หมายความว่าคนในครอบครัวหรือสังคมรอบข้างมักจะมองห่างเหินเวอร์ จะทำอะไรช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องคำพูดที่อาจทำให้คนอื่นเอาเราไปนินทาลับหลังได้

คนโสดจะมีคนที่มีแฟนแล้วเข้ามาเกี่ยวข้อง หากเป็นคนโสดที่เกิดวันอังคาร มักจะมีคนที่มีแฟนแล้วเข้ามาเกี่ยวข้อง เชื่อว่าเป็นเพราะคนเกิดวันอังคารจะมีเสน่ห์และความเป็นเลิศที่ทำให้คนอื่นหลงรักได้ง่าย และมักจะเป็นคนที่สามารถเข้าถึงความรักได้ง่ายกว่าคนอื่น

คนมีคู่ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกัน ความสัมพันธ์ในคู่รักของคนเกิดวันอังคารนั้นไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกัน อาจเป็นเพราะความเป็นอิสระและความเข้าใจของทั้งคู่ที่รู้สึกอย่างอยู่เงียบๆ คนเดียว ทำให้ช่วงนี้ทั้งคู่อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัว

เกล็ดความรู้ : เชื่อกันว่า พระอังคารถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ 3 และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากกระบือ 8 ตัว จึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น 8 สำหรับพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารก็คือปางไสยาสน์และภายหลังมีปางลีลาเพิ่มอีกหนึ่งปาง

โชคชะตา คนเกิดวันพุธ

มีช่องทางใหม่ๆ ในการหาเงิน ในช่วงเวลานี้มีโอกาสในการหาเงินมากขึ้นเนื่องจากมีช่องทางใหม่ๆ ที่ทำให้คุณได้มีรายได้เพิ่มเติม คุณอาจพบกับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ต้องการความสามารถและความเชี่ยวชาญของคุณ ดังนั้น คุณควรใช้เวลาวางแผนและสร้างความก้าวหน้าของคุณในช่วงเวลานี้

คนโสดจะเจอคนที่ดี ดวงการเงินที่เข้ามาในช่วงนี้อาจนำมาพบกับคนที่ดีและมีความรู้สึกที่ดีที่เหมักับคุณ คุณอาจพบเจอคนที่มีความสนใจในคุณและมีความตั้งใจที่จะเข้าใกล้คุณมากขึ้น อย่าลืมให้โอกาสแก่ความรักเกิดขึ้นได้ โอกาสในการเจอคนพิเศษอาจมาถึงในช่วงนี้

คนมีแฟน แฟนเอาใจสุดๆ ช่วงนี้อาจเป็นช่วงของความสุขและความสดใสในความรัก คู่ของคุณมีความใส่ใจคุณอย่างมาก อาจมีให้คุถเพิ่มขึ้นเพื่อให้คุณรู้สึกมีความสุขและพึงพอใจในความสัมพันธ์ ความรักที่สดใสและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอาจเกิดขึ้นในช่วงนี้

เกล็ดความรู้ : เชื่อกันว่า พระพุธถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ 4 และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากคชสาร 17 เชือก จึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น 17 สำหรับพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธก็คือปางอุ้มบาตร

โชคชะตา คนเกิดวันพฤหัสบดี

การเงินติดขัด ช่วงนี้อาจพบว่าการเงินมีความลำบากอย่างมาก อาจมีปัญหาทางการเงินที่ติดขัดหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้น คุณควรระวังการใช้เงินให้มีความระมัดระวังมากขึ้นในช่วงนี้

คนโสดอย่าเอาใจลงไปเล่นกับความรัก เพราะจะเจอแต่คนไม่จริงใจ อาจจะมีคนที่ไม่จริงใจต่อคุณหรือมีเจตนาไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณ ควรระวังให้มีความรอบคอบในการตกลงใจกับคนใหม่
คนมีแฟนแล้วระวังเรื่องคนรักเก่าหวนคืนมา คุณควรระวังเรื่องความสัมพันธ์กับคนรักเก่าที่อาจกลับมาคืนดูใจคุณอีกครั้ง อาจมีการทำให้คุณสับสน ดังนั้นคุณควรระมัดระวังและพิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้

เกล็ดความรู้ : เชื่อกันว่า พระพฤหัสบดีถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ 5 และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากฤษี 19 ตน จึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น 19 สำหรับพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีก็คือปางสมาธิ

โชคชะตา คนที่เกิดวันศุกร์

ช่วงนี้เหนื่อยสุดๆ เจอแต่งานเร่ง ในช่วงนี้จะรู้สึกเหนื่อยสุดๆ เนื่องจากต้องมีงานเร่งด่วนต่างๆ การรับมือกับสถานการณ์ที่เหนื่อยมากๆ คือการให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุด เนื่องจากมีเวลาจำกัด คุณควรทำการแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และต้องการให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หากพบว่ามีงานที่ไม่สำคัญหรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องพิจารณาให้ลดลงหรือเลิกทำเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับงานที่สำคัญ

คนโสดเจอคนหลอกให้รักแล้วชิ่ง
คุณควรระวังและดูให้ดีก่อนที่จะตกลงใจกับใคร มีเกณฑ์ถูกบางคนที่พยายามหลอกให้คุณรักและเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ของคุณกับเขา คุณควรทำการตรวจสอบและสังเกตอาการหรือสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือของคนที่คุณต้องการสานสัมพันธ์

คนมีคู่ระวังเรื่องรักสามเส้า การระวังเรื่องรักก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำ ควรทำการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความรักที่มีอยู่ และควรใส่ใจในการสื่อสารและรับฟังกับคู่ครอง หากมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งเกิดขึ้น คุณควรพูดคุยและพิจารณาในทางที่เป็นประโยชน์ที่สุด เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตคู่

เกล็ดความรู้ : เชื่อกันว่า พระศุกร์ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ 6 และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากโค 21 ตัว จึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น 21 สำหรับพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็คือปางรำพึง

โชคชะตา คนเกิดวันเสาร์

ช่วงนี้จะมีดวงด้านโชคลาภ คนที่เกิดวันเสาร์จะมีดวงด้านโชคลาภที่ดี ซึ่งหมายความว่า พวกเขาจะมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภและความสำเร็จในชีวิตอย่างมากมาย ลองมองหา เลขเด็ด เพื่อเสียงดวง ซึ่งคุณสามารถเลือก แทงหวย ได้หลากหลายช่องทาง รวมถึงการ ซื้อหวยออนไลน์ เช่นกัน

คนโสดเริ่มมีคนสนใจเข้ามา ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของคนเกิดวันเสาร์ เริ่มต้นด้วยคนโสดที่จะได้รับความสนใจจากคนอื่น โดยเข้ามาติดต่อหรือสนใจในชีวิตของเรา อาจจะเป็นการเริ่มต้นความรักหรือมีเพื่อนใหม่ที่เข้ามาและสนับสนุนเรา

คนมีคู่มีเกณฑ์ได้รับของมีค่าจากแฟน
ในช่วงนี้จะมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญหรือความพึงพอใจจากแฟนหรือคู่รัก อาจจะเป็นการได้รับของขวัญที่มีค่า หรือมีความหมายพิเศษ ซึ่งสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและความสุขของทั้งคู่อีกด้วย

เกล็ดความรู้ : เชื่อกันว่า พระเสาร์ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ 7 และด้วยเหตุที่สร้างขึ้นมาจากพยัคฆ์ 10 ตัว จึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น 10 สำหรับพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็คือปางนาคปรก

โชคชะตา คนเกิดวันอาทิตย์

มีโอกาสเปลี่ยนงาน คนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีลักษณะบุคคลิกที่มีพลังและเป็นผู้นำ ช่วงเวลานี้เขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานหรือสามารถพัฒนาตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตาม คนเกิดวันอาทิตย์มักจะเป็นคนที่เรียนรู้ได้ช้ากว่าคนอื่น ดังนั้นความสำเร็จในการเปลี่ยนงานหรือพัฒนาตนเองอาจจำเป็นต้องใช้เวลาและความขยันมากขึ้น

คนโสดแอบรักคนที่เขาไม่ชอบ
จากความเชื่อที่ว่า “คนที่ใช่เขาก็ไม่รักเรา คนที่รักเรา เขาก็ไม่ใช่” การพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ชอบอาจเป็นสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจ

คนมีคู่ช่วงนี้อารมณ์ตึงๆ อาจจะต้องใช้เวลาทำให้ความรักดีขึ้น สำหรับคนที่มีคู่รักแล้ว ในช่วงนี้อาจมีความรู้สึกตึงเครียดหรือไม่สบายใจ อาจเกิดจากปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ ในกรณีนี้ การแก้ไขปัญหาและการสื่อสารกันเป็นสิ่งสำคัญที่อาจจะต้องใช้เวลาและความอดทน และจำเป็นต้องมีการให้เวลาแก่คู่รักเพื่อสร้างความรักที่ดีขึ้น

เกล็ดความรู้ : เชื่อกันว่า คนเกิดวันอาทิตย์ ถูกสร้างขึ้นมาจากราชสีห์ 6 ตัวนี้เอง จึงทำให้มีกำลังพระเคราะห์เป็น 6 สำหรับพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือปางถวายเนตร

ความเชื่อพื้นฐาน โชคชะตา คนเกิดของคนทั้ง 7

วันเป็นหนึ่งในความเชื่อที่มีอยู่ในวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่อดีตโบราณ ความเชื่อนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อว่าคนเกิดในแต่ละวันของสัปดาห์จะมีลักษณะบุคคลิกแตกต่างกันออกไป และจะมีสิ่งที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมตามวันเกิดของคนนั้น ๆ

วันจันทร์ คนที่เกิดในวันนี้เชื่อว่ามีความเป็นผู้นำ และมีความสุขในการเป็นคนที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูง นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคนที่เกิดในวันจันทร์จะมีความเศร้าโศกในบางครั้ง

วันอังคาร คนที่เกิดในวันนี้เชื่อว่ามีความสามารถในการวางแผน และมีความมั่นใจในการทำงาน นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคนที่เกิดในวันอังคารจะมีความเจ็บป่วยบ่อยครั้ง

วันพุธ คนที่เกิดในวันนี้เชื่อว่ามีความฉลาดและมีความสามารถในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคนที่เกิดในวันพุธจะมีความอยากอาหารมากกว่าคนที่เกิดในวันอื่น ๆ

วันพฤหัสบดี คนที่เกิดในวันนี้เชื่อว่ามีความเป็นนักศึกษาที่ดี และมีความสามารถในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีจะมีความเจ็บป่วยบ่อยครั้ง

วันศุกร์ คนที่เกิดในวันนี้เชื่อว่ามีความสามารถในการสร้างสรรค์และเป็นคนที่มีความสุขในการทำงาน นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคนที่เกิดในวันศุกร์จะมีโชคลาภในเรื่องของการเงิน

วันเสาร์ คนที่เกิดในวันนี้เชื่อว่ามีความรักในการเดินทางและการผจญภัย และมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคนที่เกิดในวันเสาร์จะมีความต้องการสิ่งของมากกว่าคนที่เกิดในวันอื่น ๆ

วันอาทิตย์ คนที่เกิดในวันนี้เชื่อว่าเป็นคนที่มีความมั่งคั่งและมีความสุขในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะมีความเจ็บป่วยน้อยกว่าคนที่เกิดในวันอื่น ๆ

ความเชื่อเรื่องการเกิดของคนทั้ง 7 วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่ยังคงมีความสำคัญและผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการปฏิบัติตนของคนไทยในปัจจุบัน

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments