หน้าแรกเลขเด็ด หวยดังกินเจ2566 ข้อห้ามช่วงกินเจ

กินเจ2566 ข้อห้ามช่วงกินเจ

ในช่วงเทศกาลกินเจ มีข้อควรปฏิบัติที่ควรยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให้การกินเจเป็นไปตามศีลธรรมและได้รับบุญอย่างแท้จริง ดังนั้นในปีนี้เทศกาล กินเจ2566 ที่จะตรงกับวันที่ 15 – 23 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ 10 ข้อควรปฏิบัติในช่วงเทศกาลกินเจ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติตามครับ

ตำนานเกี่ยวกับเทศกาล กินเจ

เทศกาลกินเจมีจุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ที่ชาวจีนร่วมกันต่อต้านกองทัพแมนจูในอดีต ภายใต้สถานการณ์ที่ขัดแย้งกันระหว่างชาวจีนและกองทัพแมนจูที่ครอบครองจีนในช่วงปี ค.ศ. 1861-1875 ชาวจีนแสดงออกถึงความเชื่อ ในการกินเจโดยการออกกฏให้ปฏิบัติในการถือศีลกินเจ ซึ่งประกอบด้วยการฝึกฝนตนเองเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน

เป็นการกินอาหาร ที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การกินเจมีความหมายอยู่ที่การปฏิบัติตามศีลกินเจเพื่อให้ร่างกายและจิตใจเป็นบริสุทธิ์ และเชื่อว่าการปฏิบัติตามศีลกินเจจะทำให้ได้รับพระบารมีจากเทพเจ้าในชีวิตประจำวัน

ในปัจจุบัน เทศกาลกินเจกลายเป็นที่นิยมและเป็นสัญลักษณ์ของชาวจีนทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ชาวจีนจะร่วมกันทำบุญกินเจ เข้าไปในวัดและองค์การศาสนาจีน เพื่อฉลองเทศกาลและบูชาเทพเจ้าในวันพิเศษนี้

เทศกาลกินเจในประเทศไทย  กินเจ2566

เทศกาลกินเจในประเทศไทยเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยได้นำประเพณีกินอาหารเจมาเผยแพร่ให้คนในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่

เทศกาลกินเจเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยในปัจจุบัน ชุมชนจีนทั่วประเทศได้จัดตั้งศาลเจ้าและโรงเจต่างๆ เพื่อทำพิธีกรรมและจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลกินเจเพื่อเฉลิมฉลองและเผยแพร่ประเพณีกินอาหารเจs

ในช่วงเทศกาลกินเจ ชุมชนจีนในประเทศไทยจะมาประกอบพิธีกรรมที่ศาลเจ้าที่ตั้งขึ้น เช่น การบูชาเจ้า การนำของที่สร้างด้วยมือเข้าไปในศาลเจ้า เพื่อเสด็จสิ้นกิจกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจ เช่น การจัดงานแสดงเพลง การแสดงละคร การจัดสัมนาเกี่ยวกับการกินอาหารเจ และกิจกรรมอื่นๆ ที่นำเสนอความรู้และประเพณีเจให้กับคนในชุมชน

เทศกาลกินเจเป็นเทศกาลที่สร้างความสุขและความเพลิดเพลินให้กับชุมชนจีนและคนที่สนใจประเพณีเจ ไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือไม่ก็ตาม การเข้าร่วมเทศกาลกินเจจะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมจีนอย่างใกล้ชิด และสามารถสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างชุมชนได้เป็นอย่างดี

เตรียมตัวอย่างไรกับเทศกาล กินเจ2566 

การกินอาหารแบบเจเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการทานอาหารที่สำคัญมาก ดังนั้นควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มทานอาหารเจ โดยอาจทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเจ: ก่อนรับประทานอาหารเจ, ควรเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอาหารที่เราสามารถทานและของที่ไม่สามารถทาน. นอกจากนี้ยังควรทำความเข้าใจคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเจเพื่อเลือกอาหารที่เหมาะกับความต้องการของเรา

วางแผนการรับประทานอาหาร: การวางแผนการรับประทานอาหารล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ เราควรกำหนดว่าเราจะรับประทานอาหารชนิดใดในแต่ละวัน เพื่อรับสารอาหารที่เพียงพอและมีความหลากหลายตามความต้องการของเรา

เตรียมอุปกรณ์ทำอาหาร: หากเราต้องการทำอาหารเจเองที่บ้าน, ควรเตรียมอุปกรณ์ทำอาหารที่เหมาะสม เช่น หม้อ, กระทะ, มีด, เขียง, และตะหลิว

หาแหล่งวัตถุดิบอาหารเจ: ควรค้นหาแหล่งวัตถุดิบอาหารเจที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดเจ, ร้านอาหารเจ, หรือห้างสรรพสินค้าที่มีแผนกอาหารเจ

เตรียมใจให้พร้อม: การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับประทานอาหารอาจมีความท้าทาย ดังนั้น, เตรียมใจให้พร้อมจะช่วยให้เราปรับตัวและปฏิบัติตามแผนได้ดีมากขึ้น หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัดหรือมากเกินไปเพื่อรักษาความสมดุลในอาหาร

สิ่งที่ควรทำในช่วงเทศกาลกินเจ2566 

1. งดเนื้อสัตว์: การงดเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจเป็นประเพณีที่มีความสำคัญอย่างมากในวงกว้างของประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ และมีรากฐานมาจากการภาวนาและการทำบุญเพื่อสรรเสริญเทพจีนครั้งในอดีต การงดกินเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจ หมายถึงการละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด และเลือกทานอาหารที่ประกอบด้วยวัตถุดิบจากพืชเท่านั้น เช่น ผัก ผลไม้ เมล็ด และข้าวโพด เพื่อให้ได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างเต็มที่

การงดกินเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจมีหลายสาเหตุและประโยชน์ที่สำคัญทั้งในด้านศาสนา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ในเชิงศาสนา การงดกินเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจเป็นการบำเพ็ญบุญและทำบุญเพื่อสร้างพลังบวกให้กับตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องและเคารพชื่อเสียงของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสนาหลักของประชาชนในประเทศไทย

ในด้านสุขภาพ การกินอาหารเจที่ประกอบด้วยผัก ผลไม้ เมล็ด และข้าวโพด เป็นการบริโภคอาหารที่สูงในคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ไฟเบอร์ วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินอาหาร และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าและโรคเบาหวานได้

ในด้านสิ่งแวดล้อม การงดกินเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ลดการใช้น้ำในการเลี้ยงสัตว์ ลดการใช้พลังงานในการผลิตเนื้อสัตว์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุปกรณ์เกษตรที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ การลดการบริโภคเนื้อสัตว์ยังช่วยลดการเลี้ยงสัตว์ที่ถือเป็นภาวะที่ก่อให้เกิดการระบาดของโรคและสิ่งแวดล้อมที่เสียหาย

ดังนั้น การงดกินเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจเป็นการปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อศาสนา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานในวงกว้างของประชาชนในประเทศไทย

2. งดอาหารที่มีกลิ่นเหม็นและรสชาติเผ็ด: การงดอาหารที่มีกลิ่นเหม็นและรสชาติเผ็ดเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจในช่วงเวลานี้ เนื่องจากอาหารที่มีกลิ่นเหม็นหรือรสชาติเผ็ดอาจมีส่วนผสมของสารเคมีหรือส่วนผสมที่ไม่สะอาดตามศีลธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

การงดอาหารที่มีกลิ่นเหม็นและรสชาติเผ็ดเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจในช่วงเวลานี้ เนื่องจากอาหารที่มีกลิ่นเหม็นหรือรสชาติเผ็ดอาจมีส่วนผสมของสารเคมีหรือส่วนผสมที่ไม่สะอาดตามศีลธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

ในการปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ เราควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีกลิ่นเหม็นหรือรสชาติเผ็ดในช่วงเวลานี้ และควรเลือกบริโภคอาหารที่สดและมีคุณภาพ เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพให้ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม หากต้องการรับประทานอาหารที่มีกลิ่นเหม็นหรือรสชาติเผ็ด ควรใช้วิจารณญาณในการเลือกอาหาร และควรตรวจสอบสถานที่ที่ทำอาหารว่ามีมาตรฐานสุขอนามัยหรือไม่ นอกจากนี้ ควรจะเลือกบริโภคอาหารจากร้านอาหารที่มีความเชื่อถือได้และมีความสะอาด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่อาจมีส่วนผสมที่ไม่สะอาดหรือเสี่ยงต่อสุขภาพได้

3. งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลกินเจ ถือเป็นปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามศีลธรรมของเทศกาล ซึ่งการงดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก

เทศกาลกินเจเป็นเทศกาลที่เป็นทางการของชาวพุทธทั่วโลก มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้รับบุญและปฏิบัติตามศีลธรรมของศาสนาพุทธ ซึ่งหนึ่งในปฏิบัติที่สำคัญคือการงดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นการละเว้นการดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เทศกาลกินเจกำลังจัดขึ้น การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเคารพและความสำคัญของศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลกินเจอาจเสี่ยงที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อศีลธรรมและปฏิบัติตามศีลของเทศกาลได้ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการละเลยศีลธรรมหรือปฏิบัติตามศีลของเทศกาลกินเจได้ เนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจทำให้เสียสติและเสี่ยงที่จะเกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือจะเบี่ยงเบนกับวิถีชีวิตของผู้รับบุญในช่วงเทศกาลกินเจ

ดังนั้น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลกินเจไม่เหมาะสมและไม่อยู่ในปฏิบัติตามศีลธรรมของเทศกาล ในช่วงเทศกาลนี้ควรระมัดระวังในการบริโภคและเลือกสิ่งอื่นที่เหมาะสมแทนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามศีลของเทศกาลกินเจอย่างสมบูรณ์และเต็มที่

4. รักษาสถานที่บูชา: สำหรับการรักษาสถานที่บูชาในช่วงเทศกาลกินเจ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความสะอาดและความเรียบร้อย เพื่อให้สร้างความเป็นศีลธรรมและความเคารพในการปฏิบัติศีลของเทศกาลนี้

การรักษาสถานที่บูชาให้สะอาดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้เข้าชมรู้สึกสบายใจและมีความสุขในการทำธรรมชาติ นอกจากนี้ การรักษาความเรียบร้อยของสถานที่บูชายังเป็นการแสดงความเคารพและสร้างความเป็นศีลธรรมต่อเทศกาลกินเจด้วย

ในการรักษาสถานที่บูชาให้สะอาด จะต้องมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการกวาด ถู ล้าง และเก็บกวาดฝุ่น ที่สำคัญคือการรักษาความสะอาดของห้องบูชา เช่น การทำความสะอาดพระพุทธรูป พระกรุณาโปรด และวัตถุบูชาอื่นๆ เป็นต้น อีกทั้งยังควรใช้ผ้าที่สะอาดและไม่มีกลิ่นเหม็นในการทำความสะอาด

นอกจากการรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย ยังต้องให้ความสำคัญกับการจัดเรียงสิ่งของในสถานที่บูชาอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและความเป็นศีลธรรมต่อเทศกาลกินเจ การจัดเรียงสิ่งของให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบ เช่น การจัดวางผลไม้ ของที่ใช้ในพิธีกราบไหว้ และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการบูชา

สุดท้ายนี้ เพื่อให้สร้างความเป็นศีลธรรมและความเคารพในการปฏิบัติศีลของเทศกาลกินเจ สถานที่บูชาควรมีบรรยากาศที่เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวนหรือเสียงดังที่อาจก่อให้เกิดความสับสนและไม่สร้างความเป็นศีลธรรมในผู้เข้าชม เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถทำธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้สถานที่บูชาเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถมาปฏิบัติธรรมได้โดยไม่มีความกังวลหรือสับสน

ดังนั้น การรักษาสถานที่บูชาให้สะอาดและเรียบร้อยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติศีลของเทศกาลกินเจ ซึ่งสร้างความเป็นศีลธรรมและความเคารพต่อพระพุทธรูปและการบูชาอย่างเต็มที่

5. หลีกเลี่ยงการเล่นเกมพนัน: หลีกเลี่ยงการเล่นเกมพนันในช่วงเทศกาลกินเจเป็นเรื่องสำคัญที่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้คนทุกคน เนื่องจากเกมพนันไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาพของบุคคลเท่านั้น แต่ยังสามารถก่อให้เกิดความเสียหายทางสังคมและความขัดแย้งได้

การเล่นเกมพนันส่วนใหญ่จะมีการเดิมพันเงิน ที่ผู้เล่นต้องเสี่ยงเงินทุนของตนเองเพื่อหวังผลกำไร แต่สิ่งที่มองข้ามคือ การเล่นเกมพนันนั้นมีความเสี่ยงทางสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลกินเจ ที่เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนมีความเชื่อมั่นและความสังคมอยู่สูงสุด

การเล่นเกมพนันในช่วงเทศกาลกินเจอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งและความเสียหายในครอบครัวและสังคม ผู้เล่นอาจเสียเงินทั้งมวลจนทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางจิตใจและสังคมด้วย เช่น การเสื่อมเสียความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูง รวมถึงเสี่ยงที่จะเสียความไว้วางใจของผู้คนในตัวเอง

การหลีกเลี่ยงการเล่นเกมพนันในช่วงเทศกาลกินเจเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรทำ ในการสร้างสังคมที่มีความสุขและเจริญรุ่งเรือง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้คนเข้าใจและรับฟังคำแนะนำนี้ได้ดีขึ้น จึงควรมีการสร้างความตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นเกมพนันในช่วงเทศกาลกินเจ และสร้างการสนับสนุนและการเข้าใจในครอบครัวและสังคมที่แสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคง

6. ปฏิบัติธรรมในการพูด: ปฏิบัติธรรมในการพูด: ในช่วงนี้ควรปฏิบัติธรรมในการพูดให้ถูกต้องและสุภาพ เพื่อสร้างความเคารพและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

การปฏิบัติธรรมในการพูดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ การพูดให้ถูกต้องและสุภาพจะสร้างความเคารพในความรู้ความสามารถของเรา และสร้างความนับถือและความยินดีในการสื่อสารกับผู้อื่น

เพื่อปฏิบัติธรรมในการพูดให้ถูกต้อง ควรใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานทุกคำ ควรเลือกใช้คำที่เหมาะสมและมีความหมายชัดเจน เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายและไม่สับสน

เนื่องจากเป้าหมายของการพูดในช่วงนี้คือการสร้างความเคารพและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ควรใช้โทนเสียงที่สุภาพและเอาใจใส่ในการพูด เช่น การใช้คำนำหน้าชื่อ เช่น คุณ หรือ พี่ เพื่อแสดงความเคารพและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้อื่น

เนื่องจากเป้าหมายของการพูดในช่วงนี้คือการสร้างความเคารพและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ควรใช้โทนเสียงที่สุภาพและเอาใจใส่ในการพูด เช่น การใช้คำนำหน้าชื่อ เช่น คุณ หรือ พี่ เพื่อแสดงความเคารพและเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้อื่น

สุดท้าย การปฏิบัติธรรมในการพูดให้ถูกต้องและสุภาพไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่กับสถานการณ์ที่อยู่ในช่วงนี้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติตลอดเวลา เพื่อสร้างความเคารพและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นในทุก ๆ สถานการณ์

7. ทำบุญกุศล: ทำบุญกุศลเป็นเทศกาลที่มีความหมายอันสำคัญในวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรากินเจ ซึ่งเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ และไม่ใช้สิ่งที่สร้างมาจากสัตว์ เอกสารของพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าการทำบุญกุศลในช่วงเวลานี้จะสร้างความเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำบุญเองและสังคมได้อย่างมาก

ในปัจจุบัน การทำบุญกุศลมีหลายรูปแบบและวิธีการที่สามารถทำได้ ตั้งแต่การบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับคนที่ต้องการ จนถึงการทำบุญเพื่อสร้างความเป็นประโยชน์แก่สังคม ส่วนใหญ่ผู้ที่ทำบุญกุศลในเทศกาลกินเจมักจะเลือกที่จะทำบุญในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการของตนเอง

การทำบุญกุศลในช่วงเวลาเทศกาลกินเจนั้นมีความสำคัญทั้งต่อผู้ทำบุญเองและสังคม เนื่องจากการทำบุญกุศลจะช่วยเสริมสร้างคุณค่าทางศีลธรรมและจิตใจของผู้ที่ทำบุญ โดยให้เกิดความเมตตากรุณาและความเข้าใจต่อผู้อื่น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเสริมความเป็นสังคมที่ดี โดยเชื่อมโยงความเข้าใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคม

นอกจากการบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับผู้ที่ต้องการและการทำบุญเพื่อสร้างความเป็นประโยชน์แก่สังคม ยังมีวิธีการทำบุญกุศลอื่นๆ ที่ผู้ที่สนใจสามารถทำได้ เช่น การซ้อมคุณธรรมและการพึ่งพาตนเองในเวลาที่ทำบุญ การช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม

สรุปมาด้วยกันว่า เทศกาลกินเจเป็นโอกาสที่ดีในการทำบุญกุศล ซึ่งสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ โดยการทำบุญกุศลนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ทำบุญเองและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินหรือสิ่งของ หรือการทำบุญเพื่อสร้างความเป็นประโยชน์แก่สังคม นอกจากนี้ยังมีวิธีการทำบุญกุศลอื่นๆ ที่สามารถทำได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล

เมื่อปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเหล่านี้อย่างถูกต้อง จะทำให้การกินเจเป็นไปตามศีลและได้รับบุญอย่างแท้จริงในช่วงเทศกาลกินเจครับ

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments